Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Lịch sự kiện: December

Sự kiện thế giới

Tất cả các sự kiện toàn cầu đều tuân theo múi giờ UTC.


The Winter Wild Hunts: Wave 1

In this wave, Trevelyan returns to these lands.
Viễn chinh:
Sử ma:
December 1 - 3

Cuộc xâm lược Balor

Quân Balor đã bắt đầu xâm lược! Ngăn cản bọn chúng lại trong sự kiện độc nhất này.
Viễn chinh:
Trùm:
Sử ma:
Quái vật:
December 1 - 10

The Winter Wild Hunts

Let's take a look back at the year and revisit some popular events!
December 1 - 31

Stop Scruug!

Once again, the abominable Scruug and his Alfar minions have vowed to lay ruin to the world's most festive festivities. Let's stop them together!
Viễn chinh:
Trùm:
Sử ma:
Quái vật:
December 1 - 31

The Winter Wild Hunts: Wave 2

In this wave, the Crimson Festival returns.
Viễn chinh:
Trùm:
Sử ma:
Quái vật:
December 4 - 6

The Winter Wild Hunts: Wave 3

In this wave, Kerberos returns to these lands.
Viễn chinh:
Trùm:
Sử ma:
Quái vật:
December 7 - 9

The Winter Wild Hunts: Wave 4

In this wave, the Old Titans return to these lands.
Viễn chinh:
Sử ma:
Quái vật:
December 10 - 12

Sự kiện may mắn

Trong thời gian giới hạn, các vật phẩm có thêm 20% khả năng rơi từ quái vật.
December 12 - 13

The Winter Wild Hunts: Wave 5

In this wave, Ragnarok returns to these lands.
Viễn chinh:
Sử ma:
Quái vật:
December 13 - 15

The Winter Wild Hunts: Wave 6

In this wave, the mischievous Clurichauns returned to these lands.
Viễn chinh:
Trùm:
Sử ma:
Quái vật:
December 16 - 18

Sự kiện Spelunking

Trong sự kiện này, kiếm thêm 25% số orn từ việc đánh bại quái vật. "Gauntlet" và "Hầm ngục" cũng được giảm thời gian hồi.
December 19 - 20

The Winter Wild Hunts: Wave 7

In this wave, the Wyrmhunt returns to these lands.
Viễn chinh:
Trùm:
Sử ma:
December 19 - 21

Đông Chí

Khi nguyệt quang ngừng sáng, những vị vương giả của Ljiosalfar và Dokkalfar đã xuất hiện.
Viễn chinh:
Trùm:
December 20 - 22

The Winter Wild Hunts: Wave 8

In this wave, Finesse returns to these lands.
Viễn chinh:
December 22 - 24

Bạn bè & Gia đình

Trong thời gian giới hạn, tất cả các sử ma đã được thêm vào trong suốt cả năm đều có thể được tìm thấy trong bestiaries.
Sử ma:
December 24 - 26

The Winter Wild Hunts: Wave 9

In this wave, Morrigan and her sisters return to these lands.
Viễn chinh:
December 25 - 27

The Winter Wild Hunts: Wave 10

In this wave, the Fool returns to these lands.
Viễn chinh:
December 28 - 30

Lịch sự kiện

S M T W T F S
26
27
28
29
30
1
The Winter Wild Hunts: Wave 1
Cuộc xâm lược Balor
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
2
The Winter Wild Hunts: Wave 1
Cuộc xâm lược Balor
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
3
The Winter Wild Hunts: Wave 1
Cuộc xâm lược Balor
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
4
Cuộc xâm lược Balor
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 2
5
Cuộc xâm lược Balor
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 2
6
Cuộc xâm lược Balor
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 2
7
Cuộc xâm lược Balor
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 3
8
Cuộc xâm lược Balor
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 3
9
Cuộc xâm lược Balor
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 3
10
Cuộc xâm lược Balor
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 4
11
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 4
12
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 4
Sự kiện may mắn
13
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
Sự kiện may mắn
The Winter Wild Hunts: Wave 5
14
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 5
15
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 5
16
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 6
17
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 6
18
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 6
19
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
Sự kiện Spelunking
The Winter Wild Hunts: Wave 7
20
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
Sự kiện Spelunking
The Winter Wild Hunts: Wave 7
Đông Chí
21
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 7
Đông Chí
22
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
Đông Chí
The Winter Wild Hunts: Wave 8
23
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 8
24
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 8
Bạn bè & Gia đình
25
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
Bạn bè & Gia đình
The Winter Wild Hunts: Wave 9
26
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
Bạn bè & Gia đình
The Winter Wild Hunts: Wave 9
27
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 9
28
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 10
29
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 10
30
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
The Winter Wild Hunts: Wave 10
31
The Winter Wild Hunts
Stop Scruug!
1
2
3
4
5
6