Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Lịch sự kiện: May

Sự kiện thế giới


Đại Khủng hoảng Apollyon

Trong sự kiện của tháng này, ta cùng nhớ lại thòi ký Khủng hoảng của Đại pháp sư xứ Balor, Apollyon. Từng là một người hùng - nay là một ác nhân!
Viễn chinh:
Sử ma:
Quái vật:
2024-05-01 12:00 PM EDT - 2024-06-01 12:00 PM EDT

Cuộc thi câu cá

Đã đến lúc diễn ra Cuộc thi câu cá của Orna! Hãy bắt con cá nặng nhất bạn có thể bắt trong sự kiện này để có cơ hội giành được một trang phục câu cá độc quyền.
2024-05-10 12:00 PM EDT - 2024-05-21 12:00 PM EDT

Của những Người Khổng Lồ và Titan

Tìm hiểu về cách vươn tới bầu trời của Jotunheim và Olympia trong cốt truyện giới hạn này!
Viễn chinh:
Trùm:
Sử ma:
Quái vật:
2024-05-10 12:00 PM EDT - 2024-05-21 12:00 PM EDT

Giant Steps

For a limited time, your steps will charge Aspects much faster.
2024-05-20 12:00 PM EDT - 2024-05-24 12:00 PM EDT

Phoenixrise

Phoenixrise has returned. Help Asherah in her undying pledge to stop the ritual of old.
Viễn chinh:
Trùm:
Sử ma:
Quái vật:
2024-05-21 12:00 PM EDT - 2024-06-01 12:00 PM EDT

Sinh nhật Orna

Hôm nay sinh nhật của Orna! Nhận thêm kinh nghiệm, Orn, vàng và nhân đôi phần thưởng Gauntlet & Ngục tối chỉ trong ngày hôm nay.
Viễn chinh:
2024-05-22 12:00 PM EDT - 2024-05-25 12:00 PM EDT

Sự kiện Orn

Trong một khoảng thời gian , kiếm thêm 25% orn từ việc đánh bại quái vật.
2024-05-25 12:00 PM EDT - 2024-05-27 12:00 PM EDT

Lịch sự kiện

S M T W T F S
28
29
30
1
Đại Khủng hoảng Apollyon
2
Đại Khủng hoảng Apollyon
3
Đại Khủng hoảng Apollyon
4
Đại Khủng hoảng Apollyon
5
Đại Khủng hoảng Apollyon
6
Đại Khủng hoảng Apollyon
7
Đại Khủng hoảng Apollyon
8
Đại Khủng hoảng Apollyon
9
Đại Khủng hoảng Apollyon
10
Đại Khủng hoảng Apollyon
Cuộc thi câu cá
Của những Người Khổng Lồ và Titan
11
Đại Khủng hoảng Apollyon
Cuộc thi câu cá
Của những Người Khổng Lồ và Titan
12
Đại Khủng hoảng Apollyon
Cuộc thi câu cá
Của những Người Khổng Lồ và Titan
13
Đại Khủng hoảng Apollyon
Cuộc thi câu cá
Của những Người Khổng Lồ và Titan
14
Đại Khủng hoảng Apollyon
Cuộc thi câu cá
Của những Người Khổng Lồ và Titan
15
Đại Khủng hoảng Apollyon
Cuộc thi câu cá
Của những Người Khổng Lồ và Titan
16
Đại Khủng hoảng Apollyon
Cuộc thi câu cá
Của những Người Khổng Lồ và Titan
17
Đại Khủng hoảng Apollyon
Cuộc thi câu cá
Của những Người Khổng Lồ và Titan
18
Đại Khủng hoảng Apollyon
Cuộc thi câu cá
Của những Người Khổng Lồ và Titan
19
Đại Khủng hoảng Apollyon
Cuộc thi câu cá
Của những Người Khổng Lồ và Titan
20
Đại Khủng hoảng Apollyon
Cuộc thi câu cá
Của những Người Khổng Lồ và Titan
Giant Steps
21
Đại Khủng hoảng Apollyon
Giant Steps
Phoenixrise
22
Đại Khủng hoảng Apollyon
Giant Steps
Phoenixrise
Sinh nhật Orna
23
Đại Khủng hoảng Apollyon
Giant Steps
Phoenixrise
Sinh nhật Orna
24
Đại Khủng hoảng Apollyon
Phoenixrise
Sinh nhật Orna
25
Đại Khủng hoảng Apollyon
Phoenixrise
Sự kiện Orn
26
Đại Khủng hoảng Apollyon
Phoenixrise
Sự kiện Orn
27
Đại Khủng hoảng Apollyon
Phoenixrise
28
Đại Khủng hoảng Apollyon
Phoenixrise
29
Đại Khủng hoảng Apollyon
Phoenixrise
30
Đại Khủng hoảng Apollyon
Phoenixrise
31
Đại Khủng hoảng Apollyon
Phoenixrise
1