Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Lịch sự kiện: June

Sự kiện thế giới

Tất cả các sự kiện toàn cầu đều tuân theo múi giờ UTC.


Sự kiện Spelunking

Trong sự kiện này, bạn có thể tham gia "Hầm ngục" và "Gauntlet" thường xuyên hơn. Bạn cũng có thể tìm thêm được nhiều vật phẩm hơn.
June 1 - 2

Sự kiện may mắn

Trong thời gian giới hạn bạn có thể tìm được thêm vật phẩm từ việc đánh bại quái vật
June 1 - 2

Những anh hùng sa ngã của Avalon

Avalon, vùng đất giàu anh hùng và những câu chuyện huyền thoại. Hãy thách thức những anh hùng sa ngã của vùng đất này trong những trận viễn chinh của tháng Sáu để giành những phần quà đặc biệt!
Viễn chinh:
June 1 - 30

Hung thú của Avalon

Avalon đã từng là một Vương quốc nổi tiếng về những giống loài đáng kinh ngạc. Hãy tìm những sử ma đặc biệt trong "Sử ma trang" trong sự kiện lần này!
Sử ma:
June 1 - 30

To The Skies

For a limited time, earn 15% more shards when climbing towers.
June 3 - 7

Sự trở lại của Mimics

Bè lũ Mimics đã trở lại để gieo tai ương và loạn lạc trên khắp Orna! Hãy chống lại chúng trên cả mặt trận Thế Giới và Vương Quốc trước khi chúng kịp trốn thoát lần nữa!
Viễn chinh:
Sử ma:
June 10 - 20

Sự kiện Nhiệm vụ

Trong thời gian giới hạn, hoàn thành các nhiệm vụ sẽ thưởng gấp đôi orn, vàng và kinh nghiệm.
June 12 - 14

Hạ Chí

Khi thái dương ngừng sáng, những vương gia của Ljosalfar và Dokkalfar đã xuất hiện.
Viễn chinh:
Trùm:
June 20 - 22

Surrounded by Memories

For a limited time, earn additional experience, gold, and orns when completing Shattered Memory Hunts.
June 20 - 27

Sự kiện Spelunking

Trong sự kiện này, bạn có thể tham gia "Hầm ngục" và "Gauntlet" thường xuyên hơn. Bạn cũng có thể tìm thêm được nhiều vật phẩm hơn.
June 21 - 22

Merlin

Merlin, vị phù thủy trứ danh của xứ Avalon, đã xuất hiện. Trong thời gian giới hạn, hãy thử sức mạnh Vương quốc của bạn chống lại hắn. Kẻ thù này sẽ mang lại phần thưởng cho người chơi nhiều cấp độ!
Viễn chinh:
Sử ma:
June 25 - 30

Lịch sự kiện

S M T W T F S
28
29
30
31
1
Sự kiện Spelunking
Sự kiện may mắn
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
2
Sự kiện Spelunking
Sự kiện may mắn
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
3
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
To The Skies
4
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
To The Skies
5
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
To The Skies
6
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
To The Skies
7
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
To The Skies
8
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
9
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
10
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Sự trở lại của Mimics
11
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Sự trở lại của Mimics
12
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Sự trở lại của Mimics
Sự kiện Nhiệm vụ
13
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Sự trở lại của Mimics
Sự kiện Nhiệm vụ
14
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Sự trở lại của Mimics
Sự kiện Nhiệm vụ
15
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Sự trở lại của Mimics
16
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Sự trở lại của Mimics
17
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Sự trở lại của Mimics
18
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Sự trở lại của Mimics
19
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Sự trở lại của Mimics
20
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Sự trở lại của Mimics
Hạ Chí
Surrounded by Memories
21
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Hạ Chí
Surrounded by Memories
Sự kiện Spelunking
22
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Hạ Chí
Surrounded by Memories
Sự kiện Spelunking
23
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Surrounded by Memories
24
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Surrounded by Memories
25
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Surrounded by Memories
Merlin
26
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Surrounded by Memories
Merlin
27
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Surrounded by Memories
Merlin
28
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Merlin
29
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Merlin
30
Những anh hùng sa ngã của Avalon
Hung thú của Avalon
Merlin
1